SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
avance´ra [-aŋs-el.-ans-] verb ~de ~t avanc·er·arvara i rörelse fram­åt särsk. i fråga om (långsam) militär fram­ryckning mil.samh.fienden avancerade mot staden från flera hålläv. bildligt, spec.göra fram­steg, ut­vecklas hur långt har du avancerat i ditt arbete?ärendet har inte avancerat längre än till lag­utskottetlaget avancerade i tabellenspec. äv.befordras Bonaparte avancerade snabbt till generalavancera (från ngt) (mot/till ngt), avancera (till ngn)sedan 1621av fra. avancer med samma betydelse, till avant ’fram­åt; fram­för’ Subst.:vbid1-108949avancerande, vbid2-108949avancering; avancemang