SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
avance´rad [-aŋs-el.-ans-] adjektiv avancerat avanc·er·adsom har långt driven svårighets­grad och där­för kräver stor skicklighet admin.af.avancerad flygningavancerade akrobatiska konsterpå hög­stadiet blir övningarna mer avanceradeäv. med ton­vikt på det komplicerade ut­förandet och dess effekterett avancerat kanal­systemavancerad ut­rustningexklusiva och avancerade filmeräv. bildligt, spec.radikal, ut­manande avancerade å­sikterspec. äv.erotiskt (allt­för) djärv och ut­manande avancerad sexsedan 1786