SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
a`vart substantiv ~en ~er av|­art·enförsämrad form av viss före­teelse (som fram­går av samman­hanget) komm.vetenskapl.JFRcohyponymvarietet som kommunist såg han social­demokratin som en avart av socialismenäv.negativ yttring nationalismens avarteren avart (av ngt)sedan 1828till 1av 1 och art En av­art av något är en sämre variant. Ursprungligen var ordet neutralt och betydde helt enkelt ’en annan art’; fram­för allt an­vändes det i botaniskt fack­språk. Det händer inte sällan att neutrala ord med tiden får en positiv eller negativ värdeladdning; jäm­för stilruta för alternativ och medelmåttig.