SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
a`vbilda verb ~de ~t av|­bild·arskapa bild av (ngn/ngt) efter för­laga med så stor likhet som möjligt konstvet.JFRcohyponymföreställa 1 den president som är avbildad på dollar­sedelnäv. ut­vidgat, delvis upp­givande kravet på likhetom­vandla (punkt- eller talmängd) enligt viss regel geom., mat.med Mercators projektion avbildas klotet på en cylinderavbilda ngn/ngtsedan 1749Subst.:vbid1-109047avbildande, avbildning