SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
a`vdela verb ~de ~t av|­del·ar1välja ut för visst ända­mål särsk. med avs. på person el. grupp med viss upp­gift admin.två man avdelades (för) att bevaka ut­gångenavdela ngn/ngt (för/till ngt/att+V), avdela ngn (att+V), avdela ngn (som ngn)sedan 1475Stockholms Stads Tänkeböckerfornsv. afdela; till 1av 1 och dela 2ofta lös förb., sedela av dela upp i av­delningar rum.utstr.ett kombinerat vardags- och mat­rum avdelat med en bok­hyllaavdela ngt (med ngt)sedan 1800Subst.:vbid1-109151avdelande, avdelning