SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
aversion [-er∫o´n] substantiv ~en ~er a·vers·ion·enmot­vilja mot viss före­teelse; mest av djupare el. o­medvetna skäl admin.psykol.hans djupt rotade aversion mot söt­sakeraversion (mot ngn/ngt/att+V)sedan 1665via fra. av lat. aver´sio ’bortvändande’; jfr avers