SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
a`vgränsa verb ~de ~t av|­gräns·arlägga fast gränserna för konkret el. (vanligen) abstrakt om­råde rum.JFRcohyponymbegränsa 2 avgränsa det skydds­värda natur­områdetett väl avgränsat ämneavgränsa ngt (från/mot ngt)sedan 1644Subst.:vbid1-109581avgränsande, vbid2-109581avgränsning