SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
a`vgud substantiv ~en ~ar av|­gud·enfrämmande eller falsk gud i mot­sats till den sanne guden (i den givna kulturen); ofta om hednisk gud i mot­sats till kristendomens gudom relig.sag.yrk.avgudabildavgudatempeldyrka avgudaräv. försvagat om idol e.d.en rock­sångare som blev något av en avgud för ton­åringarnasedan förra hälften av 1300-taletUplands-Lagenfornsv. afguþ, eg. ’falsk gud’; till 1av 3 och gud