SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
a`vkall substantiv, ingen böjning, neutr. av|­kalli ett få­tal ut­tryck (mot­villigt) god­kännande av försämring hos viss före­teelse admin.hon ville inte ge avkall på kvalitetenäv.med­verkan till försämring ledningen ville inte göra avkall på sin in­ställning i partiets hjärte­fråga(ge/göra) avkall på ngtsedan 1929till äldre da. afkalde ’åter­kalla; av­stå från’