SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
a`vklädning substantiv ~en ~ar av|­kläd·ning·enav­tagning av kläder särsk. i sceniska samman­hang men äv. all­männare admin.scen.tid.avklädningsrumavklädningsscenpå- och av­klädning av patienterofta bildligt, särsk. i sport­sammanhangut­klassning en grym avklädning av det svenska lagetavklädning (av ngn/ngt)sedan 1876