SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
a`vliden adjektiv avlidet avlidna av|­lid·envanligen substantiverat som lämnat livet vanligen för inte allt­för länge sedan admin.med.JFRcohyponymframliden 2cohyponymhädangången den avlidne efter­lämnar hustru och två minder­åriga barnen nu­mera avliden vän har målat tavlansedan 1405öppet brev utfärdat på Stegeholm av riddaren Bengt Nilsson om gårdsköp (Svenskt Diplomatarium)fornsv. aflidhen