SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
a`vlopp substantiv ~et, plur. ~, best. plur. ~en av|­lopp·etan­ordning för bortledning av o­önskat vatten i form av rör, ränna e.d. hush.rum.JFRcohyponymkloak 1 avloppsbrunnavloppsdikeavloppsledningstopp i avloppetstugan saknar vatten och avloppäv. all­männare om an­ordning för bortledning av annan vätska el. gasavloppsångaäv. om möjlighet till av­rinningtvätt­hon hade inget avloppäv. om själva smuts­vattnet e.d.allt avlopp rann rakt ut i sjönett avlopp (från ngt) (till ngt)sedan 1702till lopp och 1löpa