SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
a`vog adjektiv ~t av·ogsom har av­visande eller negativ in­ställning admin.psykol.JFRcohyponymvrångcohyponymovänlig far­mor var avog mot allt nyttvar­för är du så avog mot mig?ibl. äv. om handling, attityd e.d.hans avoga in­ställningavog (mot/till ngn/ngt)föra avog sköld mot ngn/ngtsesköld 1 sedan förra hälften av 1300-taletSödermanna-Lagenfornsv. avugher, avogher, sido­form till avigher, se avig