SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
a`vprogrammera verb ~de ~t av|­pro·gramm·er·arförmå (ngn) att inte längre om­fatta viss tro el. lära e.d.; särsk. med avs. på med­lem av en religiös rörelse el. sekt relig.JFRcohyponymomvända avprogrammera ngnsedan 1987Subst.:vbid1-761094avprogrammerande, vbid2-761094avprogrammering