SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
a`vrad [långt sista a] substantiv ~en av|­rad·enarrende­avgift mest vid beskrivning av äldre förh.ekon.jur.sedan 1164–67kungörelse utfärdad av ärkebiskop Stefan om förlikning i arvstvist (Svenskt Diplomatarium)fornsv. afraþ; nord. ord av om­diskuterat urspr.