SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
a`vrinning substantiv ~en ~ar av|­rinn·ing·enbortrinning av neder­börd från (större) om­råde geogr.avrinningen i de norr­ländska älvarna är störst under vår och för­sommaräv. om bortrinning av vatten från golv etc.avrinning (från ngt) (till ngt)sedan 1804