SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
a`vrusta verb ~de ~t av|­rust·arminska eller av­skaffa väpnade militär­styrkor och o­lika slags militära vapen särsk. på överens­kommet, systematiskt sätt mil.SYN.synonymnedrusta MOTSATSantonymupprusta 1 1925 års försvars­beslut inne­bar i praktiken att Sverige avrustadeäv. bildligt (med avs. på an­dra resurser)kraftigt minska det är o­rimligt att avrusta sjuk­vårdenavrusta (ngt)sedan 1885; 1976 i bildlig bemärkelseSubst.:vbid1-110604avrustande, vbid2-110604avrustning