SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
a`vråda verb avrådde avrått, pres. avråder av|­råd·erråda (ngn) att av­stå från ngt komm.MOTSATSantonymtillråda JFRcohyponymvarna hon avrådde honom från köpetUD avråder bestämt från turist­resor till det o­roliga om­rådetavråda (ngn) (från ngt/att+V), avråda (ngn att+V)sedan senare hälften av 1300-taletFornsvenska legendariet (Codex Bureanus)fornsv. afradha Subst.:vbid1-110620avrådande; avrådan