SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
a`vspänning substantiv ~en ~ar av|­spänn·ing·en1till­stånd av fysiskt och psykiskt lugn efter an­spänning psykol.tid.JFRcohyponymavslappning avspänningsövninghon behöver tre veckors vila och avspänningsedan 19142till­stånd utan svårare konflikter i viss relation, spec. mellan stater och särsk. mellan super­makter pol.tid.avspänningspolitikförsöken att nå en reell avspänning i Mellan­östernperioden av avspänning efter det kalla krigetsedan 1923