SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
a`vsättning substantiv ~en ~ar av|­sätt·ning·en1formellt berövande av befattning admin.arb.pol.tid.han dömdes till böter och avsättning från tjänstenavsättning (av ngn)sedan 18892möjlighet att hitta köpare (av ngt) ekon.JFRcohyponymåtgång avsättningsmöjlighetavsättningsområdeföre­taget hade svårt att få avsättning för sina spjutspetsprodukteravsättning (för ngt)sedan 18343av­lagring geol.kem.sedimentära avsättningaravsättning (av ngt)sedan 1797