SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
a`vträde substantiv ~t ~n av|­träd·et1över­låtelse av ngt till en annan person jur.JFRcohyponymöverlåtelse avträde (av ngt) (till ngn)sedan 1720efter ty. Abtritt med samma betydelse, eg. ’ställe dit man drar sig till­baka’; jfr inträde, tillträde 2av­skilt ut­rymme för ut­rättande av natur­behov vanligen av primitivare slag, t.ex. torr­klosett; särsk. om litet fri­stående hus hyg.rum.JFRcohyponymhemlighuscohyponymutedasscohyponymtoalett 1 sedan 1730