SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
a`vtvå verb ~dde, ~tt el. avtvagit, pres. ~r av|­tvårbefria (ngn) från smuts genom tvättning e.d. åld.hyg.relig.äv. med konstruktionsväxlingav­lägsna smuts särsk. bildligt i fråga om rening från syndenligt Bibeln skall alla våra synder avtvås i lammets blodavtvå ngn (från ngt)sedan ca 1385Klosterläsningfornsv. afþva Subst.:vbid1-111685avtvående; avtvagning