SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
1back substantiv ~en ~ar back·en1en­dera av flera spelare i ett lag som huvud­sakligen har försvarande upp­gifter i fot­boll, hand­boll, is­hockey m.m. sport.yrk.fyrbackslinjehögerbackmittbackspela backäv. om det om­råde som spelaren ska försvaragå på backensedan 1899av eng. back ’rygg; bak­sida; bak­åt’ 2vanligen best. f. sing. växelläge för backning i växel­låda på motor­fordon e.d. trafik.lägg in backen!sedan 1912se 1back 1 3kraftig öppen låda för transport eller förvaring t.ex. av flaskor rum.en back ölibl. äv. om större tråg för mur­bruk e.d.en back (ngt), en back (med ngt)sedan 1782av lågty. back, nederl. bak ’skål’; av senlat. bacc´a ’vatten­behållare’ 4del av fastspännings­anordning som håller arbets­stycke vanligen i form av in­ställbara delar av härdat stål, i chuckar, backskivor m.m. rum.sedan 1839av ty. Backe, eg. ’kind’ 5metall­stycke för skärning av ut­vändiga gängor vanligen av härdat stål tekn.JFRcohyponymgängbackcohyponymgängtapp sedan 1904se 1back 4 6bromsklots i vanliga friktions­bromsar tekn.bromsbacksedan 1904se 1back 4 7upp­byggd förlig del av far­tyg i form av fri­bord, för höjande av sjö­värdigheten rum.äv. om för­däcketsedan 1705se 1back 3
2back adverb med rörelse i mot­satt riktning mot den vanliga betr. maskiner, for­don, far­tyg etc. som har en naturlig rörelse­riktning; ofta i tekniska samman­hang el. i order allmän värderingekon.rum.JFRcohyponymbakåt maskinen slog backbrassa backäv. bildligt, spec. i ut­tryck för miss­lyckat resultat e.d.vard.han gick 1000 kr backfå back på en an­sökanspec. äv. om under­skottvi ligger 1000 kronor backsedan 1788av eng. back med samma betydelse, förk. av aback, forneng. on bæc ’på rygg; till rygg’; jfr 1back 1