SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
backup [bakup´el.bäkap´] substantiv ~en ~er back·up·enkopia av data som är lagrade i ett dator­system av­sedd att ersätta originalet om det förstörs databehandl.SYN.synonymsäkerhetskopia ta en backupäv. all­männare om reserv­utrustning, säkerhets­arrangemang o.d. (att an­vändas vid fel i ett dator­system, i form av lager av systemdokumentation m.m.)sedan 1970-taletav eng. back up med samma betydelse; jfr 1backa 2