SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
ba`dvatten substantiv badvattnet, plur. ~, best. plur. badvattnen bad|­vatt·netvatten som är av­sett för badning hyg.särsk. om sjö- el. havs­vattenolje­utsläppen har förstört badvattnetkasta ut barnet med badvattnetsebarn 1 sedan 1780idiomet kasta ut barnet med bad­vattnet (1853) efter ty. das Kind mit dem Bad(e) ausschütten