SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
bagage [-a´] substantiv ~t [-a´∫et] bag·ag·etupp­sättning (ned­packade) före­mål som med­förs på resa hush.SYN.synonymresgods JFRcohyponymkolli bagagekontrollhon reser all­tid med lätt bagageäv. bildligthans andliga bagage var inte imponerandesedan 1628av fra. bagage med samma betydelse, kollektivbildn. till bagues, plur., ’packning’; besl. med bag