SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
bana´l adjektiv ~t ban·alallt­för ofta an­vänd eller före­kommande och där­för o­intressant admin.JFRcohyponymalldagligcohyponymytlig en banal såp­operaen banal historia om o­trohetibl. med bi­betydelse av lindrighet e.d.en banal förkylningen banal å­kommasedan 1845av fra. banal med samma betydelse, urspr. ’på­bjuden till all­mänt bruk; allmän­nyttig’, till fornfra. ban ’på­bud, befallning’