SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
ba`nbrytande adjektiv, ingen böjning ban|­bryt·andesom öppnar nya vägar på ngt andligt om­råde: konst, teknik, vetenskap etc. admin.JFRcohyponymepokgörande Darwins banbrytande teori om det naturliga ur­valetsedan 1867jfr ty. bahnbrechend med samma betydelse