SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
ba`rbacka adverb bar|­backaNollrida barbackarida utan sadelnär man rider bar­backa lär man bättre känna hästens rytm och rörelser sedan 1679sv. dial. bar­backa, barbaka, dvs. ’på hästens bara rygg’; jfr 1bak