SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
barba´risk adjektiv ~t barb·ar·isksom bryter mot grund­läggande regler för mänsklig sam­levnad enl. ngt under­förstått norm­system, t.ex. det egna sam­hällets admin.psykol.JFRcohyponymociviliserad 2cohyponym1rå 2 den barbariska seden att sätta ut flicke­barnsedan 1545