SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
barmhärtig [-härt´-äv.bar`m-] adjektiv ~t barm|­härt·igsom visar med­känsla och hjälpsamhet ofta i religiösa samman­hang men äv. all­männare admin.psykol.relig.JFRcohyponymmisskundsam Bibelns berättelse om den barmhärtige samaritenen barmhärtig polis hjälpte honom till rättabarmhärtig (mot ngn)sedan ca 1430Själens tröstfornsv. barmhärtogher; av lågty. barmhertich med samma betydelse; efter lat. miser´icors, till mis´er ’arm, eländig’ och cor´ ’hjärta’; jfr erbarmlig