SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
ba`rnomsorg substantiv ~en barn|­om·sorg·ensamhällsstödd verksamhet med upp­gift att ge barn pedagogiskt stöd och trygg om­vårdnad i för­skola, fritids­hem och familje­daghem samt genom lek­terapi på sjuk­hus samh.bygga ut barnomsorgensedan 1974