SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
barome´ter substantiv ~n barometrar baro·metr·arapparat för mätning av luft­tryck särsk. för förut­sägelser om vädret instr.meteorol.aneroidbarometerkvicksilverbarometerbarometern stiger – det betyder vackert väderbarometern har fallit kraftigt sedan i morseknacka på barometernäv. bildligt, spec. om hjälp­medel för mätning av an­dra viktiga till­ståndvanligen i sammansättn. väljarbarometerspec. äv. om en typ av bridgetävling, var­vid resultaten an­ges i form av en sorts diagramsedan 1714; 1786 i ut­vidgad bet.till grek. bar´os ’tyngd’ och met´ron ’mått’; jfr 3bar, isobar, 1meter