SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
basa´l adjektiv ~t bas·al1lågt belägen i an­slutning till undre partier etc. af.sedan 1877till 2bas 2som bildar (nöd­vändigt) under­lag för ut­veckling eller verksamhet af.JFRcohyponymgrundläggandecohyponymfundamental basala kunskaper och färdigheterbasala mänskliga behovsedan 1950