SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
batt`ing substantiv ~en ~ar batt·ing·enliten pojke vard.; provins.yrk.illbattingvildbattingden lille battingen snusade förnöjt i barn­vagnensedan 1850ev. besl. med eng. bantling ’litet barn’, tidigare ’bastard’