SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
be`arbeta verb ~de ~t be·arbet·ar1om­forma i syfte att nyttig­göra eller förbättra rå­varor och an­dra konkreta material tekn.JFRcohyponymbehandla 1cohyponymarbeta 3cohyponymöverarbeta bearbeta arsenik­haltiga malmerexport av bearbetad stenbearbeta jorden med plogofta äv. med avs. på abstrakta material; ibl. med bi­betydelse av på­verkanbearbeta opinionensamla in, bearbeta och lagra informationenbearbeta och över­vinna miss­tronspec. i fråga om förkortning, modernisering etc. av litterärt verkpjäsen är ny­översatt och bearbetad av NNbearbeta ngn/ngt (med ngt), bearbeta ngt (för ngt)sedan 1817efter ty. bearbeiten med samma betydelse 2ut­sätta för å­verkan vanligen fysiskt våld komm.han bearbetade sin mot­ståndare med knyt­nävarnadäcket hade bearbetats av sjöarnaäv. ut­vidgatkraftigt på­verka militären hade bearbetat de civila myndigheternabearbeta ngn/ngt (med ngt)sedan 1889; 1815 i bet. ’kraftigt på­verka’Subst.:vbid1-114902bearbetande, bearbetning