SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
bee´diga verb ~de ~t be·ed·ig·arvanligen perf. part. försäkra med ed i juridiska samman­hang jur.ett beedigat vittnes­målbeediga ngtsedan 1624av ty. beeidigen; till 1ed Subst.:vbid1-115085beedigande