SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
befinn´as verb befanns befunnits, pres. befinns el. befinnes be·finn·asvisa sig (vara) psykol.trä­golvet befanns ruttetspec. i ett bildligt ut­tryck för bristande kompetenshan blev vägd och befunnen för lättbefinnas (vara) ADJ, befinnas vara ngn/ngtsedan 1568