SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
befolkningsstatistik [-fål`k-] substantiv ~en ~er be·folk·nings|­stat·ist·ik·enstatistik som behandlar befolkningens storlek, samman­sättning och ut­veckling statist.den svenska befolkningsstatistiken går till­baka ända till 1749sedan 1859