SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
begagna [-gaŋ´na] verb ~de ~t be·gagn·arut­vinna nytta ur ngn (konkret el. abstrakt) resurs samh.JFRcohyponymnyttjacohyponymbruka 1cohyponymanvända begagna teknikens resurserbegagna sitt in­flytandedet gäller att begagna till­fälletäv. ngt ut­vidgat, med avs. på livs­medel e.d.begagna socker till kaffetbegagna ngtsedan ca 1750jfr gagna Subst.:vbid1-115323begagnande