SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
begri´pa verb begrep begripit, pres. begriper be·grip·erförstå med ton­vikt på o­medelbar el. grund­läggande betydelse komm.SYN.synonymfatta 2synonymförstå 1 JFRcohyponyminsecohyponymuppfatta jag begriper inte vad du sägerdet är få svenskar som begriper finskaspec. i vissa till­sägelsernu gör du som jag säger, begrips!begripa ngt/SATSsedan slutet av 1300-taletKlosterläsningfornsv. begripa; av lågty. begripen med samma betydelse, eg. ’gripa (med tanken)’; jfr gripa Subst.:vbid1-880719begripande