SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
behåll´are substantiv ~n äv. vard. behållarn, plur. ~, best. plur. behållarna be·håll·ar·enstörre förvarings­kärl särsk. för vätskor el. gaser hush.JFRhyponymbassänghyponymcisternhyponymkarhyponymkärl 1 syrgasbehållareen behållare av syra­fast stålsedan 1818