SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
bely´sning substantiv ~en ~ar be·lys·ning·en1ljus­förhållanden (i en viss lokal e.d.) som skapas av an­dra ljus­källor än dags­ljuset heminr.JFRcohyponymupplysning 1 belysningseffektergatubelysningsvag belysningdämpad belysningdiskret belysningskarp belysningbilder tagna i dålig belysningspara energi på upp­värmning och belysningäv. konkret om lampor o.d.montera ny belysningsedan 1841; 1818 i bet. ’dager’2å­skådligt klar­läggande (av ngt samman­hang) ofta genom konkreta exempel el. spec. syn­vinkel komm.tid.kvinno­frågan i historisk belysningproblemet förtjänar en närmare belysning(i ADJ) belysning, (till) belysning (av ngt)sedan 1842