SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
belå´na verb ~de ~t be·lån·arställa som säkerhet för lån särsk. med avs. på fastigheter och värde­papper ekon.JFRcohyponyminteckna huset är högt belånatibl. med om­vänd in­riktningta som säkerhet för lån Riksbanken har slutat belåna obligationerbelåna ngtsedan 1786till låna Subst.:vbid1-116014belånande, belåning