SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
beredd´ adjektiv berett be·reddsom är i stånd att klara något genom att i för­väg ha an­passat sig till den kommande ut­vecklingen admin.psykol.SYN.synonymredo vi är beredda på svårigheterhon var beredd på allthan är beredd på det värstasärsk. med stark bi­betydelse av villighetkommunen är beredd att ställa ett an­slag till förfogandehan var beredd att lida för sin troäv.benägen jag är beredd att beteckna hans yttrande som rasistisktberedd (på/till ngt/att+V), beredd (på SATS), beredd (att+V)sedan 1525