SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
bere´delse substantiv ~n ~r be·red·els·enför­beredelse särsk. till nattvards­gudstjänst relig.tid.JFRcohyponymskriftermål beredelse till natt­vardenberedelse (till ngt)sedan 1659