SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
bere`dskapsarbete substantiv ~t ~n be·red·skaps|­arbet·etverksamhet som organisera(de)s av sam­hället för att ge tids­begränsat arbete åt arbets­lösa för avtals­enlig lön etc. ngt åld.samh.tid.en del av de fri­ställda erbjöds beredskapsarbetesedan 1931