SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
bestå´ende adjektiv, ingen böjning be·stå·endesom fort­sätter att finnas i o­förändrad form admin.JFRcohyponym1permanentcohyponymoutplånligcohyponymevig ett verk av bestående värdedet bestående resultatet av NN:s arbetesärsk. om ngt som hit­tills förblivit i stora drag o­förändratibl. ngt ned­sätt.det bestående sam­hälletförsvara den bestående ordningensedan 1850