SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
besätt´a verb besatte besatt, pres. besätter be·sätt·er1sätta sig i läge att militärt kontrollera ngt (främmande) om­råde etc., med trupper mil.JFRcohyponymockupera åtta strids­vagnar besatte premiär­ministerns regerings­byggnadmilitären har besatt alla viktigare städer in­för president­valetbesätta ngt (med ngn)sedan 1439Åbo domkyrkas Svartbokfornsv. besätia; av lågty. besetten med samma betydelse; jfr besatt 2förse (tjänst eller upp­drag) med inne­havare särsk. med avs. på offentlig tjänst admin.tjänsten har än­nu inte besattsäv. med avs. på till­fälligare upp­dragregissören besatte rollen som Ofelia med en debutantbesätta ngt (med ngn)sedan 15463hålla (plats e.d.) upp­tagen rum.alla fönster­platserna var redan besattabesätta ngtsedan 17204vanligen perf. part. förse med extra till­skott i prydande el. förbättrande syfte af.en ring besatt med en solitär briljantäv. i fråga om ut­växter etc. på natur­företeelserstjälken var besatt med taggarbesätta ngt (med ngt)sedan slutet av 1400-taletH[elige] Susos Gudeliga Snilles VäckareSubst.:vbid1-117644besättande, besättning