SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
1be`ta verb ~de ~t bet·ar1äta gräs eller löv el. an­dra växt­delar; särsk. om boskap jordbr.fåren betade vid dikes­kantenbeta (ngt)sedan förra hälften av 1300-taletSödermanna-Lagenfornsv. beta; bildn. till 1bita, med urspr. bet. ’komma ngn att bita’ 2föra (boskap) på bete jordbr.säter­jäntan betade sina kor i fjälletbeta ngtsedan förra hälften av 1300-taletSödermanna-Lagen3skydda (ut­säde e.d.) genom kemisk behandling jordbr.JFRcohyponymstöpa 2 ut­säde betas inte längre med kvicksilver­preparatäv. i fråga om varmvattenbehandling med liknande funktionbeta ngt (med ngt) (mot ngt)sedan 1860se 1beta 4 4kemiskt för­bereda (ytan hos) ngt material för att göra det mot­tagligt för huvudbehandlingen metallurg.före galvanisering måste stålytan betastyget betas före färgning, så att det kan binda färg­ämnetbeta ngt (med/i ngt)sedan förra hälften av 1400-taletÖstnordiska och latinska medeltidsordspråkfornsv. beta; urspr. ’få ngt att bita sig in i (ngt)’ och av samma urspr. som 1beta 1; besl. med betsa 5förse (fälla, kork e.d.) med bete af.jakt.sese1bete 2 rått­fällan betas med en bit ostbeta ngt (med ngt)sedan 1778till 1bete 6straffa ett bridgekontrakt e.d. vard.spel.sesestraffa 2 genom att saka hjärter­kung betade Öst kontraktetbeta ngtsedan 1951till 1bet 2 Subst.:vbid1-117700betande, vbid2-117700betning; 1bete (till 2)
2beta´ äv. åld. beta´gabeta´ga verb betog betagit betagen betagna, pres. betar äv. åld. betager be·tag·it1få (ngn) att förlora mindre brukl.Nollpublikens miss­nöje betog honom lusten att fort­sättabeta ngn ngtsedan 1434Bihang till Rimkrönikornafornsv. betaka; efter lågty. benemen med samma betydelse, till nemen ’ta’ 2förtjusa på o­emotståndligt sätt mindre brukl.Nollhennes charm betog honom heltibl. äv.över­väldiga en o­erhörd skräck betog honombeta ngnsedan ca 1620Subst.:betagande (till 1)
3be`ta substantiv ~n betor bet·an1ofta i sammansättn. typ av växt med starkt förtjockad, närings­rik rot som ger födo­ämnen av o­lika slag bot.JFRcohyponymmangold foderbetarödbetasockerbetasärsk. (som kort­form)socker­beta betplockningskampanjsedan ca 1500Sex ekonomiska traktaterfornsv. beta; av lat. be´ta med samma betydelse 2(mat)bit mindre brukl.kokk.en beta brödsedan ca 1430Själens tröstfornsv. biti, bethe; gemens. germ. ord, eg. ’det av­bitna’; till 1bita 3i vissa ut­tryck och sammansättn. smärtsam erfarenhet psykol.minnesbetaefter den betan tog han det försiktigare i fort­sättningensedan 1769
4be´ta substantiv ~t, plur. ~n el. ~ bet·atan­dra bok­staven i det grekiska alfabetet särsk. som beteckning på den an­dra i ordningen i vetenskapliga samman­hang admin.sedan 1779av lat., grek. be´ta